Thể dục thể thao

Giao lưu bóng đá với Công ty xây dựng Uông Bí
21 7

Giao lưu bóng đá với Công ty xây dựng Uông Bí

Giao lưu bóng đá giữa CBCNV Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí và Công ty cổ phần xây dựng Uông Bí
Giao lưu bóng đá với phòng ĐTM - Công ty than Uông Bí - TKV
16 7

Giao lưu bóng đá với phòng ĐTM - Công ty than Uông Bí - TKV

Giao lưu bóng đá với phòng ĐTM Công ty than Uông Bí - TKV
Giao lưu bóng đá giữa đội bóng khối văn phòng và khối sản xuất
15 4

Giao lưu bóng đá giữa đội bóng khối văn phòng và khối sản xuất

Giao lưu bóng đá giữa đội bóng khối văn phòng và khối sản xuất chào kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Công ty
Giao lưu bóng đá với Ngân hàng Quân đội - CN Quảng Ninh
21 10

Giao lưu bóng đá với Ngân hàng Quân đội - CN Quảng Ninh

Giao lưu bóng đá giữa Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí và Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh
Giao lưu bóng đá Ubico mở rộng
16 8

Giao lưu bóng đá Ubico mở rộng

Ngày 16/08/2013 Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí tổ chức giải bóng đá Ubico mở rộng