Hoạt động đảng bộ

Lễ kết nạp đảng viên ngày 03/12/2015
3 12

Lễ kết nạp đảng viên ngày 03/12/2015

Chiều ngày 03/12/2015, Chi bộ Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên
Lễ kết nạp đảng viên ngày 15/5/2015
15 5

Lễ kết nạp đảng viên ngày 15/5/2015

Chiều ngày 15/05/2015, Chi bộ Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên
Thành lập đảng bộ
5 11

Thành lập đảng bộ

Chiều 05/11/2014, Công ty cổ phần Cơ khí Uông Bí tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ.