Vận chuyển sản phẩm

8 11

Vận chuyển sản phẩm

Biên tập: Developer
Lượt xem: 1241
Vận chuyển sản phẩm đến địa điểm theo yêu cầu của khách hàng

Công ty trang bị các phương tiện vận tải sẳn sàng đáp ứng khi có yêu cầu vận chuyển khắp mọi miền đất nước. Hiện tại Công ty có 2 xe cẩu và 3 xe tải, đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho Công ty ngoài ra Công ty còn liên kết với các Công ty vận chuyển trên mọi miền đất nước. Với kinh nghiệp sắp xếp, đóng gói và bốc dỡ hàng hóa luôn vận chuyển giao hàng đúng chất lượng, đúng thời hạn, giữ được uy tín trên thị trường.

Vận chuyển xe goong

 

 

 

Vận chuyển sản phẩm BTT  B650

 

 

Vận chuyển sản phẩm Băng tải

 

Vận chuyển sản phẩm khung băng tải

 

Vận chuyển sản phẩm khung băng tải

 

Vận chuyển sản phẩm băng tải