Chính sách chất lượng

8 11

Chính sách chất lượng

Biên tập: Developer
Lượt xem: 924
Chính sách chất lượng của Công ty

Chính sách chất lượng của Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí (UBICO) là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí, thiết bị máy mỏ (đặc biệt là các sản phẩm băng tải từ B500-B1200) với chất lượng cao nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng bằng cách không ngừng cải tiến và đổi mới các sản phẩm phù hợp với điều kiện, yêu cầu của từng khách hàng.

Công ty không ngừng sản xuất theo hướng chuyên môn hóa cao, chú trọng hiệu quả công việc, bảo đảm chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu một cách nhanh chóng, tạo lòng tin lâu dài cho khách hàng và tương lai vững chắc cho sự phát triển của Công ty với phương châm “tăng chất lượng, tăng hiệu quả đầu tư cho Khách hàng”.

Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí cam kết thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và cải tiến thường xuyên tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

Để đảm bảo Chính sách chất lượng được thực hiện, Công ty thiết lập các Mục tiêu chất lượng hàng năm trên cơ sở phù hợp với mục đích hoạt động của Công ty, chú trọng hướng tới sự phát triển của thị trường và yêu cầu của từng khách hàng, bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, không ngừng đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, tay nghề cho toàn thể CBCNV, tiến hành xem xét định kỳ, kịp thời và có hiệu quả Hệ thống, khắc phục, phòng ngừa, liên tục cải tiến và bảo đảm sẵn có, cung cấp phù hợp các sản phẩm cần thiết.

Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí phấn đấu trở thành Công ty cơ khí có tầm cỡ trong khu vực, có quy mô và có trình độ chuyên môn cao, giữ vai trò là một trong những đơn vị mạnh nhất trong cả nước về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí, thiết bị máy mỏ.