Đoàn thanh niên Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí thăm tặng quà, đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2020 tại trường tiểu học Yên Thanh thành Phố Uông Bí.

15 1

Đoàn thanh niên Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí thăm tặng quà, đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2020 tại trường tiểu học Yên Thanh thành Phố Uông Bí.